PRIVACYVERKLARING ART IN ENERGY

In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens ART IN ENERGY opvraagt, verzamelt, gebruikt en voor welke doeleinden. Daarnaast leest u onder andere welk recht de klant heeft inzake de privacywetgeving.

1. Om welke persoonsgegevens gaat het?

Persoonsgegevens

Doel

Opmerking

Naam

Om de klant c.q. geïnteresseerde te kunnen identificeren en aan te spreken.

 

Adres contactpersoon

Om de klant c.q. geïnteresseerde te kunnen identificeren en aan te spreken.

Afhankelijk van de bereikbaarheid van de klant en de vorm van het benodigde contact wordt het emailadres gebruikt of het huisadres voor de algemene communicatie, de correspondentie, de facturering, de nieuwsbrieven en mogelijke evaluatieverzoeken.

Geslacht, geboortedatum

Om de klant c.q. geïnteresseerde te kunnen identificeren en aan te spreken.

 

Factuurgegevens

Voor de administratie van ART IN ENERGY en om te voldoen aan de wettelijke administratieve verplichtingen.

In geval van een machtiging om te incasseren worden de benodigde gegevens van de klant verzameld.

Fysieke gegevens

Om de begeleiding (training, coaching) zoveel als mogelijk af te stemmen op de situatie van de klant c.q. geïnteresseerde.

Uitsluitend gaat het hier om gegevens die van belang zijn voor de begeleiding.

Sociale gegevens

Om de begeleiding (training, coaching) zoveel als mogelijk af te stemmen op de situatie van de klant c.q. geïnteresseerde.

Uitsluitend gaat het hier om gegevens die van belang zijn voor de begeleiding.

Inhoud van correspondentie met de klant c.q. geïnteresseerde

Om te communiceren, te corresponderen en om de gegevens te gebruiken voor de dienstverlening.

Uitsluitend gaat het hier om gegevens die van belang zijn voor de begeleiding.

2. Hoelang worden de gegevens bewaard?

Zolang de klant gebruik maakt van de diensten van ART IN ENERGY worden de persoonsgegevens bewaard. Na beëindiging worden alleen de gegevens bewaard die nodig zijn voor de wettelijke administratieve verplichtingen.

De communicatie en correspondentie worden alleen bewaard indien deze van belang zijn voor de dienstverlening en de verplichte administratie.

3. Wat zijn de rechten van de klant met betrekking tot de verzamelde gegevens?

De klant heeft het recht haar/zijn gegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of af te schermen, zover dit mogelijk is met het oog op de administratieve wettelijke verplichtingen.

Als de klant c.q. geïnteresseerde de nieuwsbrief niet wil ontvangen, dan kan de klant dit aangeven. ART IN ENERGY zal geen nieuwsbrief meer verzenden naar deze klant.

4. Worden de persoonsgegevens aan derden verstrekt?

De klantgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het gaat om wettelijke administratieve verplichtingen.

Uitsluitend in geval van een machtiging om te incasseren worden de benodigde gegevens verstrekt aan de bank.

5. Bij vragen, klachten en feedback.

Als de klant vragen of klachten heeft inzake het bovenstaande privacy beleid, kan zij/hij contact opnemen met ART IN ENERGY.

ART IN ENERGY
Artine van den Engel
M info@art-in-energy.nl
T  0031 (0) 6 1500 4108