ALGEMENE VOORWAARDEN PER 5 MEI 2020

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Leverancier van diensten: ART IN ENERGY, in de persoon van Artine van den Engel (of diegene die haar vervangt bij afwezigheid). Ingeschreven bij de KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland, nr. 51080877. BGN nr. 2208.
  • Afnemer: Diegene die gebruik maakt van de diensten van Artine van den Engel.
  • Diensten: Beweeg(sport)training en/of leefstijl-/voedingscoaching op individuele basis en/of in groepsverband.

Voorwaarden voor de trainingen op een gemeenschappelijke locatie:

1) De deelname aan de training of coaching vindt plaats na inlevering van een ingevuld inschrijfformulier.

2) De afnemer verkeert in een dusdanige lichamelijke en geestelijke goede conditie om zich in te laten met de training en/of coaching. Bij twijfel, een (chronische) medische aandoening of na een operatie heeft de afnemer een huisarts of specialist geraadpleegd voor goedkeuring.

3) De afnemer heeft aan ART IN ENERGY de lichamelijke en medische beperkingen en aandoeningen gemeld die van belang zijn voor de training om schadelijke gevolgen voor haar/zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie te voorkomen.

4) De afnemer zal geen gebruik maken van alle door ART IN ENERGY aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waardoor de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden geschaad kan worden.

5) De coaching en training volgt de afnemer op eigen verantwoordelijkheid. Elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de afnemer van door ART IN ENERGY verstrekte adviezen en aangeboden activiteiten worden uitgesloten.

6) ART IN ENERGY is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van eigendommen van de afnemer of voor de goederen die door de afnemer zijn meegebracht.

7) De afnemer gebruikt de door ART IN ENERGY ter beschikking gestelde materialen overeenkomstig de aanwijzingen. De afnemer dient te allen tijde de normale voorzichtigheid in acht te nemen en onnodige risico’s te vermijden.

8) ART IN ENERGY traint en coacht naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.

9) Tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van een gemaakte afspraak voor een personal training/coaching of voor een speciaal opgezette groepstraining/coaching kan/kunnen de afnemer(s) afzeggen zonder betaling van deze training/coaching. Bij afzegging daarna wordt deze training/coaching in rekening gebracht.

10) Het abonnement is doorlopend, tenzij volgens het inschrijfformulier voor een bepaalde periode is afgesproken en betaald. In dat geval geldt de afgesproken termijn. In geval van een blessure of langdurige ziekte kan het abonnement op basis van een doktersverklaring tijdelijk stopgezet worden.

11) ART IN ENERGY heeft het recht om de volgende zaken aan te passen:
– De tarieven: In het geval van een abonnement wordt dit minstens 1 volle kalendermaand voor de aanpassing aangekondigd. De tarieven worden gepubliceerd op de website van ART IN ENERGY.
– Het abonnement: Zoals de duur, de locatie en het tijdstip van de training en het aantal trainingen tijdens een periode.

12) De opzegtermijn is voor iedere vorm van training of coaching 1 volle kalendermaand, tenzij volgens het inschrijfformulier voor een bepaalde periode is afgesproken en betaald. In dat geval geldt geen opzegtermijn.

13) Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden, tenzij de reden van de opzegging een langdurig blessure of ziekte betreft en een doktersverklaring kan worden overlegd.

 

Aanvullende voorwaarden voor de Pilatestraining te Laren:

14) Per jaar streeft ART IN ENERGY naar 48 trainingsweken, gemiddeld 4 trainingen per maand. Een garantie op dit aantal kan niet worden gegeven vanwege onvoorziene omstandigheden. Op officiële feestdagen en tijdens vooraf aangekondigde vakanties is er geen Pilates training.

15) De afnemer is bij aanvang van de training aanwezig, om blessures te voorkomen en om de les ongestoord te laten starten.

16) De afnemer beschikt over een eigen mat, het gebruik van sokken is verplicht.

Voorwaarden voor de online trainingen zoals de streams via YouTube, de Zoom trainingen, FaceTime en/of andere video verbindingen:

17) Expliciet genoemd zijn de bovengenoemde voorwaarden 1 tot en met 9 ook geldend voor de online trainingen. De coaching en training volgt de afnemer op eigen verantwoordelijkheid.

18) ART IN ENERGY heeft het recht om de volgende zaken aan te passen:
– De tarieven: In het geval van een abonnement wordt de aanpassing van het tarief tenminste 1 week voor de nieuwe betalingsperiode aangekondigd.
– Het abonnement: Zoals de duur, het tijdstip van de training en het aantal trainingen tijdens een periode.

19) Het abonnement is doorlopend, tenzij volgens het inschrijfformulier of in het geval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld de restricties vanwege Covid-19) voor een bepaalde periode is afgesproken en betaald. In dat geval geldt de afgesproken termijn.

20) De opzegtermijn voor de online trainingen is tenminste 1 week voor de nieuwe betalingsperiode.

21) Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden, tenzij de reden van de opzegging een langdurig blessure of ziekte betreft en een doktersverklaring kan worden overlegd.

ART IN ENERGY
Artine van den Engel
M info@art-in-energy.nl
T  0031 (0) 6 1500 4108